CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy nội địa
Thủ tục: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. 
(Số 09 Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Thành phần hồ sơ cần nộp

Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa theo mẫu Mẫu32.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Lệ phí: 70.000 đồng/giấy chứng nhận

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ