CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Quản lý hành lang an toàn đường bộ
Thủ tục: Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác
Cách thức thực hiện

Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  • Trực tiếp
  • Nộp qua bưu chính công ích

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu Mẫu3.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Dự án công trình đường bộ được Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét chấp thuận. - Có văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; - Có Biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông (được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Số lượng hồ sơ

01 bộ