CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Xuất bản, In và Phát hành
Thủ tục: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk.
- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính (Lưu ý: Các hồ sơ gửi qua đường bưu chính sẽ được Bộ phận Một cửa thông báo tính hợp lệ của hồ sơ tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trong vòng 10 ngày. Quá thời hạn trên, nếu tổ chức, cá nhân không đến liên hệ trực tiếp thì hồ sơ sẽ được chuyển lưu trữ trong thời hạn một tháng sẽ không còn giá trị);
- Nộp qua mạng Internet: Tại Website http://motcua.daklak.gov.vn.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy;

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ