CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Y tế
Lĩnh vực: Dược- Mỹ phẩm
Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại khoản 2, Điều 21, Thông tư số 09/2015/TT-BYT
Cách thức thực hiện


Qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - số 68 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk. 


Thành phần hồ sơ cần nộp


- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT;- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã hết hiệu lực kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt.


Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện


Không


Số lượng hồ sơ

01 bộ