CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Xe máy chuyên dùng
Thủ tục: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Cách thức thực hiện

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

  • Trực tiếp

Thành phần hồ sơ cần nộp

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số (trừ trường hợp bị mất)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ khai thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu Mau 9.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

#

Số lượng hồ sơ

01 bộ