CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND huyện Cư Kuin
Lĩnh vực: Bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm
Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí thiệt hại về tài sản của người dân do voi hoang dã gây ra
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND cấp huyện

Thành phần hồ sơ cần nộp

#

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ