Loading...

Tìm thấy tổng số 2 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
1
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hồ sơ đề xuất thực hiện dự án Trang trại nuôi lợn thịt - quy mô 12.000 con tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk của Công ty TNHH DT 47 Đắk Lắk.

Trễ hẹn

2
 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Chăn nuôi heo tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo của Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Tây Nguyên.
 

Trễ hẹn