Loading...

Tìm thấy tổng số 3 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
1
 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ đề xuất thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn Thành Phát tại buôn Ea Pri, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk của Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư Thành Phát.
 

Trễ hẹn, đang xử lý

2
440/TXL-CNEK
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN THỊ HẢI
 • , Xã Cư Ni, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.14.H15-210916-0220
 • 2.000410.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
  2.000410.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 16/09/2021 09:20:34
  - Hạn xử lý: 06/10/2021 11:12:38
  - Ngày hẹn trả: 06/10/2021 11:12:38
  - Ngày có KQ: 07/10/2021 14:26:00
3
439/TXL-CNEK
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • LÊ XUÂN THIỀU
 • , Xã Ea Tih, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.14.H15-210923-0772
 • QLDD-51 - Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu thực hiện đồng thời với thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  QLDD-51
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 23/09/2021 16:33:50
  - Hạn xử lý: 07/10/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 07/10/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 18/10/2021 16:48:00
  - Ngày trả KQ: 18/10/2021 16:48:00