Loading...

Tìm thấy tổng số 7 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
1
418/TXL-CNEK
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRẦN THANH HẢI
 • Thôn Thành Đạt, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • Số hồ sơ: 000.00.14.H15-210824-0384
 • 1.004199.000.00.00.H15 - Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  1.004199.000.00.00.H15
  7 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 24/08/2021 10:48:46
  - Hạn xử lý: 06/09/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 06/09/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 09/09/2021 17:10:00
  - Ngày trả KQ: 09/09/2021 17:10:00
2
108
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NGUYỄN NGỌC BẢO THI
 • 268 Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
 • Số hồ sơ: 000.00.14.H15-210826-0528
 • 1.004199.000.00.00.H15 - Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  1.004199.000.00.00.H15
  7 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 26/08/2021 13:48:38
  - Hạn xử lý: 08/09/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 08/09/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 17/09/2021 08:42:00
  - Ngày trả KQ: 22/09/2021 11:03:00
3
107
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • ĐOÀN MẬU TIÊN
 • TDP 3, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.14.H15-210816-0083
 • 2.000410.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
  2.000410.000.00.00.H15
  17 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 16/08/2021 08:25:05
  - Hạn xử lý: 16/09/2021 15:22:34
  - Ngày hẹn trả: 16/09/2021 15:22:34
4
435/TXL-CNEK
 Sở Tài nguyên và Môi trường
 • NÔNG VĂN TÝ
 • Thôn 14, Xã Cư Yang, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.14.H15-210825-0352
 • 2.000410.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
  2.000410.000.00.00.H15
  10 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 25/08/2021 10:24:46
  - Hạn xử lý: 23/09/2021 08:05:12
  - Ngày hẹn trả: 23/09/2021 08:05:12
  - Ngày có KQ: 27/09/2021 13:46:00
  - Trạng thái: Hồ sơ đang tạm dừng
5
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Trạm dừng nghỉ Ea H’leo tại thôn 2A, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk của Công ty TNHH Rạng Đông Ea H’leo

Trễ hẹn, đang xử lý

6
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Trung tâm phân phối, nhân giống cây trồng công nghệ cao tại Km 9, Quốc lộ 26, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH Fukunana Tây Nguyên.

Trễ hẹn, đang xử lý

7
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi heo thịt Bazan tại buôn Ea Prí, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk của Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Bazan.

Trễ hẹn, đang xử lý