Loading...

Tìm thấy tổng số 475 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
1
165/TXL-QLĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • HUỲNH THỊ HỒNG
 • TDS: 67 (cũ A2-17); TĐS: 69 đường Ngô Thời nhậm, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210120-0013
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 20/01/2021 09:48:49
  - Hạn xử lý: 24/02/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 24/02/2021 17:00:00
2
số 02/PXL-LĐTBXH
 UBND huyện Cư Mgar
 • H WÊRA NIÊ
 • Buôn EaMấp, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.20.64.H15-210316-0019
 • 1.001731.000.00.00.H15 - Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng
  1.001731.000.00.00.H15
  5 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 16/03/2021 15:10:45
  - Hạn xử lý: 23/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 23/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 26/03/2021 09:04:38
  - Ngày trả KQ: 26/03/2021 14:21:15
3
số 01/PXL-LĐTBXH
 UBND huyện Cư Mgar
 • Y JŨ MLO
 • buôn Pôk A, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.20.64.H15-210316-0018
 • 1.001731.000.00.00.H15 - Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng
  1.001731.000.00.00.H15
  5 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 16/03/2021 15:05:53
  - Hạn xử lý: 23/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 23/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 26/03/2021 09:04:38
  - Ngày trả KQ: 26/03/2021 14:21:16
4
04/TXL-QLĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • LÊ NGUYÊN BÌNH
 • Thửa đất số 188; TBD: 51; số 108 Y Wang; phường Ea Tam; Tp. BMT
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210224-0047
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 24/02/2021 15:29:02
  - Hạn xử lý: 24/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 24/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 06/04/2021 07:07:03
5
17/TXL-QLĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • TRƯƠNG BÁ LUÂN
 • TĐS: 28(cũ 6); TBĐS: 21 (cũ Độc Lập); đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210225-0030
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 25/02/2021 14:33:03
  - Hạn xử lý: 25/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 25/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 06/04/2021 07:06:27
6
89/TXL-QLĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • TRẦN ĐẠI NGHĨA
 • TĐS: 26; TBĐS: 128; Hẻm 284 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210225-0021
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 25/02/2021 10:15:34
  - Hạn xử lý: 25/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 25/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 06/04/2021 07:06:27
7
12/TXL-QLĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • NGÔ PHƯỚC TOÀN
 • TDS 67, TBD 34, 56 Nguyễn Du, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210301-0060
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 01/03/2021 16:24:10
  - Hạn xử lý: 29/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 29/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 06/04/2021 07:06:27
8
11/TXL-QLĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • ĐỖ THỊ SƠN
 • TĐ 516E BĐ 02, TDP1 , Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210302-0028
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 02/03/2021 14:46:07
  - Hạn xử lý: 30/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 30/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 06/04/2021 07:06:27
9
19/TXL-QLĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • PHẠM THẾ
 • TĐS: 22; TBĐS: 142; Nhà số 456 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210303-0008
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 03/03/2021 08:56:08
  - Hạn xử lý: 31/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 31/03/2021 17:00:00
  - Trạng thái: Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết
10
10/TXL-QlĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • LÊ THỊ THÚY
 • TĐ 393, TBĐ 78, Đường hẻm Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210303-0024
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 03/03/2021 10:37:30
  - Hạn xử lý: 31/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 31/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 05/04/2021 14:00:52
11
09/TXL-QlĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • NGUYỄN ANH TUẤN
 • TĐ 599, TBĐ 71, hẻm 173A Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210303-0019
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 03/03/2021 10:09:35
  - Hạn xử lý: 31/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 31/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 05/04/2021 14:00:52
12
08/TXL-QLĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • THÂN THANH NHẬT - VÕ CHIẾN THẮNG
 • TĐS: 54; TBBĐ: 60 ; TDP 13 ; đường hẻm Tố Hữu, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210303-0013
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 03/03/2021 09:40:24
  - Hạn xử lý: 31/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 31/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 05/04/2021 14:00:52
13
07/TXL-QLĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • ĐÀO VĂN SƠN
 • TĐ 394, TBĐ 78, hẻm Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210303-0025
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 03/03/2021 10:41:30
  - Hạn xử lý: 31/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 31/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 22/04/2021 07:34:25
  - Ngày trả KQ: 22/04/2021 17:00:28
14
18/TXL-QLĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • NGÔ VĂN KHÁNH
 • TĐ 77, TBĐ 46, hẻm Săm Brăm, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210303-0039
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 03/03/2021 14:46:29
  - Hạn xử lý: 31/03/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 31/03/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 22/04/2021 07:34:25
  - Ngày trả KQ: 22/04/2021 17:00:27
15
61/TXL-QLĐT
 UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
 • NGUYỄN THỊ ANH
 • Thửa đất số 01; TBD: 109; 02 Săm Brăm; P, Khánh Xâun, Tp, BMT
 • Số hồ sơ: 000.00.60.H15-210405-0028
 • 1.009994.000.00.00.H15 - Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
  1.009994.000.00.00.H15
  20 ngày làm việc
  - Ngày tiếp nhận: 05/04/2021 14:42:18
  - Hạn xử lý: 06/05/2021 17:00:00
  - Ngày hẹn trả: 06/05/2021 17:00:00
  - Ngày có KQ: 25/05/2021 16:23:19