Loading...

Tìm thấy tổng số 146 hồ sơ

STT
Số VB
Đơn vị
Hồ sơ
Tình trạng
Văn bản
1
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Nguyễn Quốc Đại, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

2
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Nguyễn Trần Quốc Sơn, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

3
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Huỳnh Thanh Dũng, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

4
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Đặng Anh Phương, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

5
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Phan Văn Huỳnh, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

6
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của Phạm Khắc Gia Ghi, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

7
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Phan Văn Duy, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

8
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Nguyễn Hữu Huynh, xã Cư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

9
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Nguyễn Văn Nhân, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

10
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Phạm Văn Thọ, Thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

11
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Phùng Thanh Hải, xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

12
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Nguyễn Trí Thịnh, Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

13
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Nguyễn Thanh Bình, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

14
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của ông Nguyễn Duy Thành, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý

15
 Sở Tư pháp

Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của bà Nguyễn Thị Đường, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trễ hẹn, đang xử lý