Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Cơ quan giải quyết Sở Công Thương
Lĩnh vực Điện

Loading...