Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Chấp thuận thiết kế kĩ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ

Cơ quan giải quyết Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực Quản lý hành lang an toàn đường bộ

Loading...