Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Cơ quan giải quyết Sở Công Thương
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Loading...