Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Cơ quan giải quyết UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Loading...