Toàn trình  Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Ký hiệu thủ tục: 2.000621.000.00.00.H15
Lượt xem: 673
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Điện
Cách thức thực hiện

- Nếu thủ tục mức độ 2: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. (Số 09 Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

- Nếu thủ tục mức độ 3-4:

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. (Số 09 Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng

Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ. (quy định tại điểm đ, điều 9, Thông tư 31/2014/TT-BCT)
Thời hạn giải quyết
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Thẻ an toàn điện

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 31/2014/TT-BCT Số: 31/2014/TT-BCT

Hồ sơ chưa hợp lệ

 • Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Sở Công Thương.

 • Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Sở Công Thương có văn bản yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung hồ sơ

Hồ sơ hợp lệ và tổ chức huấn luyện

 • Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Sở Công Thương

 • Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Sở Công Thương xem xét các điều kiện thực tế khác để tổ chức huấn luyện

 • Sở Công Thương quy định cụ thể thời gian tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch căn cứ vào tình hình thực tế, số lượng người lao động được đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ hợp lệ nhưng không tổ chức huấn luyện

 • Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Sở Công Thương.

 • Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Sở Công Thương xem xét các điều kiện thực tế khác để tổ chức huấn luyện.

 • Trường hợp từ chối huấn luyện, sát hạch và cấp mới thẻ an toàn điện, Sở Công Thương phải trả lời người sử dụng lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động; Mau don de nghi cap moi the an toan dien.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Ảnh (2x3)cm   Bản chính: 2
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động; Tải về

Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo mới được tuyển dụng hoặc chuyển từ công việc khác sang.