Mức độ 4  Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Ký hiệu thủ tục: SCT-BVQLNTD02
Lượt xem: 951
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Cách thức thực hiện

- Nếu thủ tục mức độ 2: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. (Số 09 Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

- Nếu thủ tục mức độ 3-4:

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. (Số 09 Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm ra thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và gửi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh. Trường hợp không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải gửi văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong đó nói rõ lý do không chấp nhận (Theo quy định tại điều 14 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam)

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục hàng hóa dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung. Thông tư 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương ban hành Mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung.

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. (Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính; bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Thương nhân nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện về Sở Công Thương Đắk Lắk, số 49 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp bằng phiếu hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức lập và giao biên nhận hồ sơ và ngày trả kết quả, chuyển hồ sơ xử lý theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, bộ phận chuyên môn kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Thương nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Sở Công Thương.

Bước 3: Đến ngày nhận kết quả được ghi trên giấy hẹn nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hoặc gửi kết quả theo đường bưu điện.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết) tại Sở Công Thương.

Quy định tại Khoản 2 Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ và điều 1 của Thông tư 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, hồ sơ gồm:
Đơn đăng ký nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Bộ Công Thương hướng dẫn mẫu đơn đăng ký;
Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

File mẫu:

  • Đơn đăng ký nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2015/TT-BTM ngày 12/1/2015) Tải về

Theo điều 15 Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp sau: Khi pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho người tiêu dùng về việc thay đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sau khi hoàn thành việc đăng ký lại. Theo điều 7 Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12. Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau.