Mức độ 4  Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ký hiệu thủ tục: 2.000004.000.00.00.H15
Lượt xem: 826
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 09 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). - Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương - Nộp trực tuyến tại địa chỉ http://motcua.daklak.gov.vn/

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Công văn xác nhận hoặc không xác nhận.


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thương mại; - Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương.

- Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

 

+ 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;
+ 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu quy định;
+ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
+ 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

File mẫu:

  • Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu quy định Tải về
  • Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định Tải về

Không