Mức độ 4  Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ký hiệu thủ tục: 2.000002.000.00.00.H15
Lượt xem: 743
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện

-  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 09 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). - Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương - Nộp trực tuyến tại địa chỉ http://motcua.daklak.gov.vn/

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Công văn xác nhận hoặc không xác nhận


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thương mại; - Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương.

- Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

- Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định

File mẫu:

  • Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định Tải về

Không có