Mức độ 4  Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: 2.000131.000.00.00.H15
Lượt xem: 628
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 09 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). - Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương - Nộp trực tuyến tại địa chỉ http://motcua.daklak.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Công văn xác nhận hoặc không xác nhận


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thương mại; - Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thương nhân, tổ chức gửi hồ sơ đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tạiViệt Nam đến Sở Công Thương

- Sở Công Thương xem xét xác nhận cho Thương nhân, tổ chức đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam. Trường hợp không xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu quy định tại Nghị định này;
+ 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật

File mẫu:

  • Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu quy định Tải về

Không có