Mức độ 4  Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Ký hiệu thủ tục: 2.001474.000.00.00.H15
Lượt xem: 854
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

  Trực tuyến
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

  Dịch vụ bưu chính
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và dấu đến địa chỉ đã được các Sở Công Thương công bố; Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Không có thôn tin

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 36/2005/QH11 Số: 36/2005/QH11

 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP Số: 81/2018/NĐ-CP

 • - Thương nhân trước gửi thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

 • - Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 • - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trìnhkhuyến mại theo mẫu quy định; Mẫu số 06.docx Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trìnhkhuyến mại theo mẫu quy định Tải về

.