Mức độ 4  Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Ký hiệu thủ tục: 2.000179.000.00.00.H15
Lượt xem: 329
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hóa Chất
Cách thức thực hiện

- Nếu thủ tục mức độ 2: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. (Số 09 Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

- Nếu thủ tục mức độ 3-4:

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk. (Số 09 Nguyễn Tất Thành, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 20 Ngày

  20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 Ngày

  20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định Về việc quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa Số: 29/2005/NĐ-CP

 • Nghị định Quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Số: 104/2009/NĐ-CP

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ;

 • Tổ chức gửi hồ sơ theo quy định về Sở Công Thương trên địa bàn quản lý

 • Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Công Thương tiến hành tổ chức huấn luyện, kiểm tra, sát hạch và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm (Giấy chứng nhận);

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
02 ảnh cỡ 3 × 4 cm của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực (Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính) hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) Giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng để vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm;   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Tải về

Được huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm; Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành Được phép điều khiển phương tiện phù hợp với loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sử dụng để vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi