Mức độ 4  Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: 2.000340.000.00.00.H15
Lượt xem: 329
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thương Mại Quốc Tế
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 09 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - Nộp trực tuyến tại địa chỉ http://motcua.daklak.gov.vn/ - Nộp qua bưu điện địa chỉ: 49 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Luật thương mại ngày 14/6/2005; Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017; Luật đầu tư ngày 26/11/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22/11/2016; Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

-

-Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(đối với trường hợp cấp lại do tổ chức Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác).
 

File mẫu:

Không