Toàn trình  Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ký hiệu thủ tục: 2.000210.000.00.00.H15
Lượt xem: 659
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 09 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương - Nộp trực tuyến tại địa chỉ http://motcua.daklak.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc hư hỏng
Tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương để xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận;
Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,  Sở Công Thương thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận.
 
 Trường hợp không cấp lại
 Trường hợp không cấp lại phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Theo điều 10, Nghị định 71/2018/NĐ-CP.
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
- 02 ảnh (cỡ 3×4 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 01 Phụ lục II) Tải về In ấn

Không