Mức độ 4  Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Ký hiệu thủ tục: 2.000172.000.00.00.H15
Lượt xem: 368
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện;

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 09 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời hạn của Giấy chứng nhận: Theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã cấp.

 

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ. 


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

 ID

 Tên văn bản

 Ngày ban hành

 Trích yếu

129476

Thông tư 13/2018/TT-BCT

15/06/2018

Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

129277

Nghị định 71/2018/NĐ-CP

15/05/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

124150

Luật 14/2017/QH14

20/06/2017

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc hư hỏng, tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương cấp lại Giấy chứng nhận; 

- Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thực hiện cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

 

 Loại giấy tờ

 Mẫu đơn, tờ khai

 Số lượng

Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ lục II);

Mẫu số 01

 

Danh sách người đề nghị được cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục II);

Mẫu số 02

 

02 ảnh (3×4 cm) của người trong danh sách đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn;

 

 

 

File mẫu:

  • Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn Tải về

* Điều kiện chung:

- Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ đã được cấp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng.