Mức độ 4  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Ký hiệu thủ tục: 2.000207.000.00.00.H15
Lượt xem: 375
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 7 Ngày

  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

  Trực tuyến
 • 7 Ngày

  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày

  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Phí

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

Lệ phí

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP

 • - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai của thương nhân.

 • - Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

 • - Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 12.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai bao gồm   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP Tải về

#