Mức độ 4  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Ký hiệu thủ tục: 2.000201.000.00.00.H15
Lượt xem: 532
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 7 Ngày

  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

  Trực tuyến
 • 7 Ngày

  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày

  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Phí

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

Lệ phí

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP

 • - Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

 • - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai của thương nhân.

 • - Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định87/2018/NĐ-CP.; Mẫu số 12.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai bao gồm   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về

#