Mức độ 4  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Ký hiệu thủ tục: 2.000175.000.00.00.H15
Lượt xem: 463
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 7 Ngày

  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

  Trực tuyến
 • 7 Ngày

  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày

  nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.

Phí

Không

Lệ phí

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

 

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP

 • - Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn của thương nhân.

 • - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận cho thương nhân.

 • - Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 12.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn bao gồm:   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về

#