Mức độ 4  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Ký hiệu thủ tục: 2.000196.000.00.00.H15
Lượt xem: 421
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 15 Ngày

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Trực tuyến
 • 15 Ngày

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày

  15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Phí

Không

Lệ phí

Phí thẩm định:

- Tại khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh:

+ đối với doanh nghiệp, tổ chức là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

+ Đối với hộ kinh doanh là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

- tại các khu vực khác:

+ đối với doanh nghiệp, tổ chức là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

+ Đối với hộ kinh doanh là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

 

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP

 • Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải của thương nhân.

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

 • Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 07.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân thành lập theo quy định của pháp luật. 2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng. 3. Ðáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.