Mức độ 4  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Ký hiệu thủ tục: 1.000425.000.00.00.H15
Lượt xem: 421
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 7 Ngày

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Trực tuyến
 • 7 Ngày

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Phí

Không

Lệ phí

Nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP

 • Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải của thương nhân.

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

 • Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 12.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP Tải về

Giấy chứng nhận đủ điều kiện Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng