CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
Lĩnh vực Quy chế thi - tuyển sinh
Cơ quan thực hiện

Hội đồng thi; Ban Phúc khảo; Ban Thư ký Hội đồng thi

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định

 • Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

  15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn phúc khảo của thí sinh   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
 • Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông Số: 04/2017/TT-BGDĐT

 • sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT Số: 04/2018/TT-BGDĐT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Điểm các bài thi sau chấm phúc khảo