CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Người có văn bằng, người đại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải gửi hai (02) bộ hồ sơ quy định tới sở giáo dục và đào tạo;

 • - Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, sở giáo dục và đào tạo cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét công nhận văn bằng cho người đề nghị. Trong trường hợp văn bằng không được công nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản cho đương sự.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

   

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

   

Phí

Không

Lệ Phí

250.000 đồng/ văn bằng: Cơ sở nước ngoài trụ sở tại VN 500.000 đồng/ văn bằng: Cơ sở nước ngoài

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài, gồm một trong các tài liệu liên quan sau: xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; minh chứng đã đăng kí vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;   Bản chính: 2
Bản sao: 0
Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.   Bản chính: 0
Bản sao: 2
Một (01) bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;   Bản chính: 0
Bản sao: 2
Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (theo mẫu); M_u 1 __ ngh_ công nh_n v_n b_ng s_a l_i g_i kèm TT.doc Bản chính: 2
Bản sao: 0

Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Chứng chỉ ngoại ngữ   Bản chính: 0
Bản sao: 2
Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan   Bản chính: 0
Bản sao: 2
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Số: 26/2013/TT-BGDĐT

 • Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do Cơ sở giáo dục nước ngoài cấp Số: 77/2007/QĐ-BGDĐT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp Tải về

Kết quả thực hiện
 • Văn bản công nhận văn bằng.