CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1792 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1711 1.008859.000.00.00.H15 Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Sở y tế Y tế dự phòng & môi trường
1712 2.001924.000.00.00.H15 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại
1713 1.005459.000.00.00.H15 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Giải quyết tố cáo
1714 2.002175.000.00.00.H15 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân
1715 2.001899.000.00.00.H15 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn thư
1716 1.000489.000.00.00.H15 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
1717 1.000669.000.00.00.H15 Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
1718 1.001653.000.00.00.H15 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
1719 1.001699.000.00.00.H15 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
1720 BTXH - 004 Trợ giúp đột xuất hỗ trợ lương thực LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
1721 BTXH - 001 Hỗ trợ đột xuất chi phí mai táng cho đối tượng trợ cấp đột xuất LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
1722 1.003970.000.00.00.H15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện LĐTBXH-Chính sách người có công
1723 X.1.004002.000.00.00.H15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
1724 1.003930.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
1725 1.006391.000.00.00.H15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa