CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1792 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1786 PCCC-03 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ Phòng cháy, chữa cháy
1787 PCCC-04 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
1788 PCCC-05 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ hóa chất bảo vệ thực vật, vật liệu nổ công nghiệp) quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Phòng cháy, chữa cháy
1789 H-CMND-1 Cấp mới chứng minh nhân dân 9 số Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
1790 H-CMND-2 Cấp lại Chứng minh nhân dân 9 số Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
1791 H-CMND-3 Cấp đổi chứng minh nhân dân 9 số Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
1792 2.000350.000.00.00.H15 Thôi làm hòa giải viên Phổ biến, giáo dục pháp luật