CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1621 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
181 2.000488.000.00.00.H15 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
182 2.002039.000.00.00.H15 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch
183 1.008927.000.00.00.H15 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại
184 1.008923.000.00.00.H15 Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) Thừa phát lại
185 1.008906.000.00.00.H15 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Trọng tài thương mại
186 1.003633.000.00.00.H15 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
187 1.005452.000.00.00.H15 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
188 1.004153.000.00.00.H15 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
189 2.001584.000.00.00.H15 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
190 1.003017.000.00.00.H15 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Điện ảnh
191 1.003838.000.00.00.H15 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản văn hóa
192 1.003608.000.00.00.H15 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa
193 1.003743.000.00.00.H15 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa
194 1.004572.000.00.00.H15 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Lữ hành
195 1.001809.000.00.00.H15 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm