CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1639 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.001005.000.00.00.H15 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
47 2.000190.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
48 2.000309.000.00.00.H15 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý cạnh tranh
49 2.000191.000.00.00.H15 Đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
50 2.000255.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Thương Mại Quốc Tế
51 2.000229.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
52 2.000004.000.00.00.H15 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
53 1.005092.000.00.00.H15 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
54 1.000028.000.00.00.H15 Cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Cấp phép lưu hành đặc biệt
55 1.002835.000.00.00.H15 Cấp mới Giấy phép lái xe Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
56 1.004088.000.00.00.H15 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
57 1.001565.000.00.00.H15 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động khoa học & công nghệ
58 2.002385.000.00.00.H15 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân
59 1.003542.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
60 2.000212.000.00.00.H15 Công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng