CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1692 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 2.000190.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
47 2.000309.000.00.00.H15 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý cạnh tranh
48 2.000191.000.00.00.H15 Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
49 2.000255.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Thương Mại Quốc Tế
50 2.000229.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
51 2.000004.000.00.00.H15 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
52 1.005092.000.00.00.H15 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
53 1.000028.000.00.00.H15 Cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Cấp phép lưu hành đặc biệt
54 1.002835.000.00.00.H15 Cấp mới Giấy phép lái xe Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
55 1.004088.000.00.00.H15 Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
56 1.001565.000.00.00.H15 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động khoa học & công nghệ
57 1.003542.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
58 2.000212.000.00.00.H15 Công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
59 1.005125.000.00.00.H15 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã
60 TĐDA-01 Rà soát, tổng hợp kết quả thẩm định trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thẩm định dự án