CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1792 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 2.000212.000.00.00.H15 Công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
62 1.005125.000.00.00.H15 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Hợp tác xã
63 TĐDA-01 Rà soát, tổng hợp kết quả thẩm định trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thẩm định dự án
64 ĐT-01 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thẩm định dự án
65 TNVTPCP-01 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Tiếp nhận viên trợ phi chính phủ nước ngoài
66 2.000141.000.00.00.H15 Đăng ký thành lập thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
67 1.000482.000.00.00.H15 Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp
68 1.000523.000.00.00.H15 Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
69 CSNCC-01 Giám định đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh còn sót vết thương Người có công
70 2.000025.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
71 2.000216.000.00.00.H15 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
72 1.005062.000.00.00.H15 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục Thường xuyên
73 1.001894.000.00.00.H15 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tôn giáo
74 BVDVHD-01 Hỗ trợ kinh phí đối với tổ chức, hộ gia đình nuôi voi sinh sản Bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm
75 1.004022.000.00.00.H15 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Chăn nuôi và Thú y