CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1620 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
151 D-02 Cấp điện ngoài sinh hoạt Điện
152 2.000591.000.00.00.H15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
153 2.000136.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí
154 2.000176.000.00.00.H15 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
155 2.000631.000.00.00.H15 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý cạnh tranh
156 2.000370.000.00.00.H15 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Thương Mại Quốc Tế
157 2.000210.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
158 2.000002.000.00.00.H15 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
159 1.005074.000.00.00.H15 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
160 2.001914.000.00.00.H15 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
161 1.005095.000.00.00.H15 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - tuyển sinh
162 1.002820.000.00.00.H15 Cấp lại Giấy phép lái xe Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe
163 1.004047.000.00.00.H15 Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
164 1.002889.000.00.00.H15 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Vận tải
165 2.001248.000.00.00.H15 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động khoa học & công nghệ