CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 80 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.000744.000.00.00.H15 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo
62 1.002407.000.00.00.H15 Xét, cấp học bổng chính sách Giáo dục và Đào tạo
63 1.005017.000.00.00.H15 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương Giáo dục và Đào tạo
64 1.005069.000.00.00.H15 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục. Giáo dục và Đào tạo
65 1.005073.000.00.00.H15 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Giáo dục và Đào tạo
66 1.005082.000.00.00.H15 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp. Giáo dục và Đào tạo
67 1.005087.000.00.00.H15 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục và Đào tạo
68 1.005088.000.00.00.H15 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục. Giáo dục và Đào tạo
69 1.005143.000.00.00.H15 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo
70 1.005354.000.00.00.H15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp. Giáo dục và Đào tạo
71 1.006388.000.00.00.H15 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục và Đào tạo
72 1.006389.000.00.00.H15 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục và Đào tạo
73 1.008722.000.00.00.H15 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo
74 1.008723.000.00.00.H15 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo
75 1.009002.000.00.00.H15 Đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên Giáo dục và Đào tạo