CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 80 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 2.001988.000.00.00.H15 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Giáo dục và Đào tạo
77 2.001989.000.00.00.H15 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp. Giáo dục và Đào tạo
78 1.004889.000.00.00.H15 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
79 1.005142.000.00.00.H15 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi - tuyển sinh
80 1.009394.000.00.00.H15 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi - tuyển sinh