CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 86 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 1.000259.000.00.00.H15 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
62 2.002479.000.00.00.H15 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
63 2.002480.000.00.00.H15 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
64 3.000181.000.00.00.H15 Tuyển sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
65 1.000744.000.00.00.H15 Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
66 1.002407.000.00.00.H15 Xét, cấp học bổng chính sách Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
67 1.005017.000.00.00.H15 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
68 1.005069.000.00.00.H15 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
69 1.005073.000.00.00.H15 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
70 1.005082.000.00.00.H15 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
71 1.005087.000.00.00.H15 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
72 1.005088.000.00.00.H15 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
73 1.005354.000.00.00.H15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
74 1.006388.000.00.00.H15 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
75 1.006389.000.00.00.H15 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo