Các điều khoản vay của hội LHPN

nguyễn my — lúc 12:22:22 ngày 05/11/2021

Tôi muôn hỏi thông tin về khoản vay của hội LHPN thị xã, thời gian, hỉnh thức trả lãi. Thêm vào đó là yêu cầu về khoàn tiền phải gửi tiết kiệm hàng tháng. Có bắt buộc nộp tiền tiết kiệm từ 500.000-1.000.000đ như lời bạn thủ quỹ của xã tôi không. Có thông báo bắt buộc người vay tiền phải đến tận nhà của người thu quỹ để nộp tiền lãi chứ không cho bạn thu lãi vào nhà người khác thu. Yêu cầu xử lý thông tin dùm tôi. Cảm ơn quý cấp nhiều.

Trả lời

Nội dung câu hỏi của bạn đã được chuyển cho Hội LHPN thị xã và có nội dung trả lời bằng văn bản tại địa chỉ sau: https://buonho.daklak.gov.vn/documents/10181/1679525/Tra+loi+cau+hoi+ngay+5-11.pdf

Quản trị Buôn Hồ — lúc 10:01:54 ngày 11/11/2021

Quay lại danh sách câu hỏi