Kế hoạch thi tuyển công chức

Lê Trần Hiệp Thương — lúc 20:18:53 ngày 21/02/2022

Dạ anh/ chị cho em hỏi mình xem thông báo tuyển dụng công chức ở đâu ạ? Em có thấy có lên kế hoạch về việc thi tuyển rồi nhưng thông tin cụ thể thì em tìm không thấy. Không biết em xem ở đâu được ạ? Thời gian đăng kí như thế nào ạ? Xin anh chị giải đáp thắc mắc cho em. Em cảm ơn.

Trả lời

Chào Anh/Chị.
Ngày 04/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2021. Ngày 20/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 648/UBND-TH về việc yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định số 3727/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh Đắk Lắk năm 2022, rà soát lại tình hình sử dụng biên chế và nhu cầu tuyển dụng công chức tại Kế hoạch số 04/KH-UBND. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tuyển dụng công chức theo quy định.
Khi nào thực hiện việc tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo tuyển dụng công chức, được đăng tải trên các phương tiện thông tin: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND tỉnh, Sở Nội vụ.
Đề nghị cá nhân có nhu cầu theo dõi trên các phương tiện thông tin trên để biết và đăng ký tham gia dự tuyển.

Nguyễn Thị Huyền Quyên — lúc 16:02:21 ngày 22/02/2022

Quay lại danh sách câu hỏi