YÊU CẦU TRẢ LỜI VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ ONLINE

ĐÀM THỊ NHÓI — lúc 15:39:19 ngày 24/10/2019

Tôi nộp hồ sơ yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân (hồ sơ online) vào bộ phận tiếp nhận hồ sơ UBND xã Ea Hđing, huyện Cư Mgar, ngày 23/10/2019. Hồ sơ online đã nộp thành công tuy nhiên vào chiều 24/10/2019 qua tra cứu việc xử lý của UBND xã Ea Hđing qua số hồ sơ thì tìm không thấy hồ sơ đã nộp. Hỏi cán bộ xử lý đã tiếp nhận hồ sơ của tôi chưa? và nếu đã tiếp nhận thì có sai sót gì không? thời gian xử lý là 3 ngày vậy nếu có sai sót mong cán bộ xử lý nhanh chóng kịp thời liên hệ để có thể bổ sung, sửa chữa hồ sơ. xin cảm ơn!

Trả lời

Chị vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ 02623 845555 để được hỗ trợ trực tiếp nhé

Quản trị hệ thống — lúc 16:23:48 ngày 22/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi