Gia đình tôi có khai hoang thửa đất để làm nông nghiệp năm 1991.

FAQs — lúc 14:18:15 ngày 22/11/2019

Gia đình tôi có khai hoang thửa đất để làm nông nghiệp năm 1991. Năm 2011, chồng tôi mất. Năm 2018, tôi lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2019, tôi có bán thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, Văn phòng công chứng yêu cầu tôi trước khi lập thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cần phải lập thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất với lý do “ Năm 2011, chồng tôi mất, năm 2018 tôi được cấp giấy chứng nhận nhưng tài sản nêu trên có được là trong thời kỳ hôn nhân”. Vậy, tôi xin hỏi Văn phòng công chứng trả lời như trên có đúng không?

Trả lời

Việc phòng Công chứng hướng dẫn bà như trên là đúng theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại khoản 1, Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì “. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”
Do đó, bà cần lập thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất nêu trên theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 và Luật đất đai năm 2013.

Quản trị hệ thống — lúc 15:11:18 ngày 22/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi