Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đắk Lắk, cần truy cập vào địa chỉ nào?

FAQs — lúc 23:55:43 ngày 22/11/2019

Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đắk Lắk, cần truy cập vào địa chỉ nào?

Trả lời

https://motcua.daklak.gov.vn

Quản trị hệ thống — lúc 23:56:12 ngày 22/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi