Khi truy cập vào trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính, công dân có thể sử dụng bằng thiết bị nào?

FAQs — lúc 23:56:44 ngày 22/11/2019

Khi truy cập vào trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính, công dân có thể sử dụng bằng thiết bị nào?

Trả lời

Công dân có thể sử dụng nhiều thiết bị như: Điện thoại di động thông minh có kết nối internet; Ipad có kết nối internet; máy tính có kết nối internet...

Quản trị hệ thống — lúc 23:57:07 ngày 22/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi