Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn, công dân cần thực hiện những thao tác nào?

FAQs — lúc 17:41:59 ngày 24/11/2019

Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://motcua.daklak.gov.vn, công dân cần thực hiện những thao tác nào?

Trả lời

- Từ Trang chủ https://motcua.daklak.gov.vn công dân chọn “Nộp Hồ sơ” để bắt đầu, chọn loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút “Thực hiện”.
- Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến (những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập). Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút “Tiếp tục” để xem lại thông tin đã điền.Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, công dân nhập “Mã xác nhận” và nhấn vào nút “Tiếp tục”.
- Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Công dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong biểu mẫu.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Quản trị hệ thống — lúc 17:42:23 ngày 24/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi