Thủ tục xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đắk Lắk gồm những gì?

FAQs — lúc 08:17:37 ngày 25/11/2019

Thủ tục xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đắk Lắk gồm những gì?

Trả lời

Hồ sơ xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đắk Lắk gồm:
1. Tờ trình/Văn bản đề nghị cho phép tổ chức. Thời hạn gửi ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức. Nội dung Tờ trình/Văn bản cần nêu rõ:
- Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;
- Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);
- Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);
- Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;
- Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);
- Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài (có hộ chiếu phô tô);
- Nguồn kinh phí.
2. Ý kiến của các cơ quan, địa phương liên quan đến lĩnh vực hội thảo (Sở Ngoại vụ thực hiện).
3. Hồ sơ pháp nhân của đơn vị xin phép tổ chức (Giấy đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập,…).
4. Các tài liệu dự kiến phát và/hoặc trình bày trong hội thảo.
5. Giấy tờ chứng minh chuyên môn của người thuyết trình (chứng chỉ tư vấn du học, bằng cấp thú y, CV…).
6. Bản sao hộ chiếu của người nước ngoài tham dự hội thảo.
7. Hồ sơ sản phẩm dự kiến giới thiệu trong hội thảo (nếu có).

Quản trị hệ thống — lúc 08:18:27 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi