Khu vực khai thác khoáng sản là gì?

FAQs — lúc 08:53:46 ngày 25/11/2019

Khu vực khai thác khoáng sản là gì?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 52 Luật Khoáng sản năm 2010 thì khu vực khai thác khoáng sản:
1. Khu vực khai thác khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp.
2. Diện tích, ranh giới theo chiều sâu của khu vực khai thác khoáng sản được xem xét trên cơ sở dự án đầu tư khai thác, phù hợp với trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác.

Quản trị hệ thống — lúc 08:56:52 ngày 25/11/2019

Quay lại danh sách câu hỏi