Mất chứng chỉ hành nghề

Nguyễn Trung Thành — lúc 13:49:44 ngày 05/04/2021

Xin hỏi quý cơ quan, hiện tại chứng chỉ định giá xây dựng hạng II cấp năm 2019 của tôi bị mất, vậy tôi có thể nộp hồ sơ trực tuyến (do điều kiện ở xa) để xin cấp lại có được không? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Sở Xây dựng đã chỉ đạo phòng chuyên môn trực tiếp hướng dẫn qua điện thoại cho công dân! công dân không có nhu cầu trả lời bằng văn bản!

Quản trị hệ thống Sở Xây dựng — lúc 09:23:56 ngày 12/04/2021

Quay lại danh sách câu hỏi