Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 390 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
16
 • Xin cấp lại giấy phép lái xe
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Đinh Công Nhật
 • Vào lúc 15:00:57 ngày 10/09/2020
Chi tiết
17
 • Bằng lái xe máy tra cứu chưa có thông tin trên mạng
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Đặng Thị Thắng
 • Vào lúc 17:16:20 ngày 10/09/2020
Chi tiết
18
 • GPLX A1
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Lại Thị Hứa
 • Vào lúc 17:37:36 ngày 10/09/2020
Chi tiết
19
 • Cấp lại giấy phép lái xe
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Y Khôn Êban
 • Vào lúc 17:35:45 ngày 01/04/2021
Chi tiết
20
 • chỉnh sửa thông tin
 • Sở Tài chính
 • Nguyễn Thị Tuyến
 • Vào lúc 22:45:30 ngày 03/09/2020
Chi tiết
21
 • Cấp đổi căn cước công dân
 • Trung tâm phục vụ hành chính công
 • Đỗ xuân việt
 • Vào lúc 11:25:50 ngày 19/02/2021
Chi tiết
22
 • Làm căn cước công dân khi mất cmnd cũ
 • Trung tâm phục vụ hành chính công
 • Đặng Văn An
 • Vào lúc 07:48:23 ngày 17/02/2021
Chi tiết
23
 • Cấp đổi căn cước công dân
 • Trung tâm phục vụ hành chính công
 • Đào Trúc Quỳnh Giang
 • Vào lúc 17:09:58 ngày 11/05/2020
Chi tiết
24
 • Số lượng hồ sơ, Thời hạn giải quyết, Lệ phí; Thành phần hồ sơ thủ tục: Thẩm định Thiết kế, dự toán xây dựng (sau thiết kế cơ sở)/Thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (sau thiết kế cơ sở)?
 • Sở Xây dựng
 • FAQs
 • Vào lúc 09:03:31 ngày 25/11/2019
Chi tiết
25
 • Nêu trình tự giải quyết thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo (đối với trường hợp xây dựng mới)?
 • Sở Xây dựng
 • FAQs
 • Vào lúc 09:02:48 ngày 25/11/2019
Chi tiết
26
 • Thời gian giải quyết, Lệ phí phải nộp đối với thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)?
 • Sở Xây dựng
 • FAQs
 • Vào lúc 09:01:51 ngày 25/11/2019
Chi tiết
27
 • Yêu cầu và điều kiện; thành phần hồ sơ thủ tục: Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III?
 • Sở Xây dựng
 • FAQs
 • Vào lúc 09:01:02 ngày 25/11/2019
Chi tiết
28
 • Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh được quy định như thế nào?
 • UBND huyện Krông Buk
 • FAQs
 • Vào lúc 09:00:27 ngày 25/11/2019
Chi tiết
29
 • Công ty tôi muốn làm sổ chủ nguồn thải thì cần những thủ tục gì?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • FAQs
 • Vào lúc 08:59:24 ngày 25/11/2019
Chi tiết
30
 • Theo Anh/chị cơ quan hành chính giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ người dân, người dân bị trễ hẹn thì có quy định cơ quan hành chính thực hiện xin lỗi tổ chức, người dân không; quy định nào ?
 • UBND huyện Krông Buk
 • FAQs
 • Vào lúc 08:59:01 ngày 25/11/2019
Chi tiết