Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 397 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
16
 • Bảng đồ quy hoạch
 • UBND Thị xã Buôn Hồ
 • Trần Văn Tâm
 • Vào lúc 10:10:21 ngày 13/08/2021
Chi tiết
17
 • Thời gian giải quyết và trả kết quả
 • Sở Tư pháp
 • Adrơng Y Sai
 • Vào lúc 18:20:16 ngày 13/07/2021
Chi tiết
18
 • Xin hướng dẫn về thay đổi hộ tịch đối với cá nhân
 • UBND huyện Ea Kar
 • Nguyễn Thị Hằng
 • Vào lúc 17:08:12 ngày 08/06/2021
Chi tiết
19
 • Xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
 • Sở Xây dựng
 • Ngô Văn Hùng
 • Vào lúc 15:29:05 ngày 31/05/2021
Chi tiết
20
 • Tôi muốn xin lại giấy trích lục kết hôn.
 • UBND Thị xã Buôn Hồ
 • Phạm thị Huân
 • Vào lúc 23:15:33 ngày 17/05/2021
Chi tiết
21
 • Lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Hoàng văn thiện
 • Vào lúc 17:04:05 ngày 25/05/2021
Chi tiết
22
 • Mất chứng chỉ hành nghề
 • Sở Xây dựng
 • Nguyễn Trung Thành
 • Vào lúc 13:49:44 ngày 05/04/2021
Chi tiết
23
 • Xin cấp lại giấy phép lái xe
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Đinh Công Nhật
 • Vào lúc 15:00:57 ngày 10/09/2020
Chi tiết
24
 • Bằng lái xe máy tra cứu chưa có thông tin trên mạng
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Đặng Thị Thắng
 • Vào lúc 17:16:20 ngày 10/09/2020
Chi tiết
25
 • GPLX A1
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Lại Thị Hứa
 • Vào lúc 17:37:36 ngày 10/09/2020
Chi tiết
26
 • Cấp lại giấy phép lái xe
 • Sở Giao thông Vận tải
 • Y Khôn Êban
 • Vào lúc 17:35:45 ngày 01/04/2021
Chi tiết
27
 • chỉnh sửa thông tin
 • Sở Tài chính
 • Nguyễn Thị Tuyến
 • Vào lúc 22:45:30 ngày 03/09/2020
Chi tiết
28
 • Cấp đổi căn cước công dân
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công
 • Đỗ xuân việt
 • Vào lúc 11:25:50 ngày 19/02/2021
Chi tiết
29
 • Làm căn cước công dân khi mất cmnd cũ
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công
 • Đặng Văn An
 • Vào lúc 07:48:23 ngày 17/02/2021
Chi tiết
30
 • Cấp đổi căn cước công dân
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công
 • Đào Trúc Quỳnh Giang
 • Vào lúc 17:09:58 ngày 11/05/2020
Chi tiết